İşletmeler üretim faktörlerinden birisi olan Emeği iş hayatının her noktasında kullanırlar. Bu emek karşılığında insanları istihdam ederler ve bir organizasyon oluştururlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? ; İş = İnsan Felsefesini İşletmeye Uygulamaya Çalışırlar. İnsan Kaynağının Planlaması, Eğitimi, Gelişiminden Sorumludur. 

İnsan kaynakları yönetimi var olan iş için en nitelikli ve deneyimli personeli işletme için istihdam etme yollarını arar. İş = İnsan felsefesi ile mükemmel organizasyon yapısına ulaşmayı hedeflerler.

İnsan kaynakları sadece işe alım veya işten çıkarma faaliyetini gerçekleştiren fonksiyonel birim değildir.

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan Kaynakları Nedir?

Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte işletmeler daha fazla insan gücüne ihtiyaç duymuşlardır ve bu insan kaynağının yönetimi ilk olarak 1800’li yılların sonunda dile getirilmiştir. Frederick Winslow Taylor bu yaklaşımı ilk olarak dile getiren bilim insanlarından birisidir.

İnsan kaynakları işletmede işe alımdan personelin kariyer planlamasının oluşturulmasına kadar geçen yöntem ve süreçlerin bütünüdür. İnsan kaynakları var olan organizasyonda ki tüm fonksiyonel birimler ile iletişim halindedir. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmenin hedeflerini belirlemek ile başlar, bu işletme hangi sektörde ön planda iş yapmak istiyor? Sektör belirlemesinden sonra bu iş için nitelikli iş gücü ihtiyacı doğacaktı ve belirlenen hedeflere işletmeyi hangi insan kaynağı ulaştırabilir? İnsan Kaynakları yönetimi sonuçtan ziyade bir süreçtir ve işletme hedefine doğru ilerlediği her an bu var olan gaye kendini yenileyecektir.

İnsan kaynağı işletmelerin en değerli kaynağıdır çünkü emeğini ortaya koyan çalışanlar “Know-How” kavramını işletmeye kazandıracaktır. Teknolojinin gelişmesi ile İnsan Kaynakları yönetimi bir o kadar zorlaşmış ve gelişmiştir. Teknoloji tabanlı şirketler artık bir nevi “Head Hunter” politikası ile işletmelerine nitelikli iş gücü katmanın peşindedirler.

Yapılan tüm bu yönetim sürecinin temelinde “Fayda” yer almaktadır. 

 • İşletmeye Ne Fayda Katacaksınız?
 • İşletme Size Ne Fayda Katacak?

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir?

Çalışanlar İşletmelerden Ne Bekler?

İlk önce İnsan bu hayatta nereye gelmek ister ve ihtiyaçları nelerdir bununla başlamak doğru olacaktır. 

Maslow‘un İhtiyaçlar Hiyerarşisi insanın bu hayatta neleri beklediğini kısaca bizlere sunuyor.

İnsan öncelikle fiziksel ihtiyaçlarını karşılamalıdır ki sonrasında var olanlara odaklanabilsin. Bunun en güzel tabiri ve espirisi “Aç Ayı Oynamaz” olabilir.

Bu basamaktan sonra güvenlik ihtiyacı gelir ve insan güven içinde bulunmak ister.

Karnını doyuran insan var olan sosyal ilişkilerinde kendini kanıtlamak ve ispatlamak ister.

 • Saygı,
 • Rekabetci Ücret,
 • Sigorta ve Yan Haklar,
 • İş Güvenliği,
 • İş Güvencesi,
 • Eğitim ve Gelişim İmkanı,
 • Sorumluluk Verilmesi,
 • Üst Yönetimce Takdir,
 • Yetki ve İnisiyatif Kullanmak,
 • Huzurlu Çalışma Ortamı,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Uygun Kurallar!

İnsan Kaynakları Departmanı Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Departmanı Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları departmanının yaptığı işi kavramak için var olan süreçleri anlamak ve gözlemlemek gerekiyor.

Merkezde üç farklı süreci planlayan ve yöneten İnsan Kaynakları Departmanı, emeği bir üretim kaynağı olarak tanımlayıp, buna uygun adımlar atıyor. Çalışanlara yapılan anketler sonucunda en etkili İnsan Kaynakları yönetimini planlamak için uğraşıyorlar.

İşe Alım

İşe Alım

İnsan Kaynakları departmanı denince  akla gelen ilk nokta “İşe Alım” olarak adlandırılabilir fakat İnsan Kaynakları departmanı sadece işe alım ile uğraşmaz. İnsan kaynakları çalışanları işletmeye yeni bir insan kaynağı alınacak ise ihtiyaca göre planlama yaparlar ve başvuran adaylar ile mülakat ve görüşmeleri tamamlarlar. 

Burada en önemli olan nokta “İş = İnsan” felsefesini tam olarak uygulamaktır. 

Uygun görülen adaylara öncelikle onu tanımaya ve niteliklerini test etmeye yaratan kimi sınavlar uygulanır sonrasında belirli parametrelerde öne geçen adaylar insan kaynakları personelleri mülakat gerçekleştirir. 

Yapılan mülakat sonrasında karşılıklı olarak anlaşma sağlanırsa İnsan Kaynakları personeli gerekli belgelerin hazırlanması, Oryantasyon Eğitimi ve diğer gerek duyulan aşamaları tamamlar.

Bireysel Performans Yönetimi

Bireysel Performans Yönetimi

Çalışanlar için en önemli nokta olduğu söylenebilir. İnsan kaynakları yönetimi çalışanlarını şirketleri için nitelikli bireyler yapmak istiyorlarsa onların eğitiminde ve gelişmelerinde destekleyici olmalıdır. 

Bir çalışanı sadece işe almak onun ileriye dönük performansını geliştirmek için yeterli olmayacaktır. Çalışana verilecek ek sorumluluklar ve eğitimler sayesinde daha nitelikli personel kaynağı işletmeye kazandırılacaktır.

Performans yönetimini biraz daha derininde çalışanları tanımaya ve değerlendirmeye dayanıyor. Çalışanlarınız hangi alanlarda daha yetkinler ve o alana yönelmek istiyorlar?

Çalışanlarınızın niteliğini arttırmanız bumerang etkisi yaratarak işletme için değer yaratacaktır. İşletmenin verimliliği kalitesi doğrudan artacaktır.

Çalışan Yönetimi

Çalışan ve Belge Yönetimi

Çalışanların özlük dosyaları, mesai, rapor, yıllık izin gerekli belgelerin imzalanmasını kapsayan tüm süreçtir. Bu süreçlerin takibi teknolojinin gelişmesi ile dahada kolaylaşmıştır. 

Sonraki
Kullanıcı Niyeti (User Intent) Neden Önemlidir?
Comments are closed.