Pazarlama Nedir ; Pazarlama ürün ve hizmetlerin en son tüketiciye ulaşana kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsar. Pazarlama Bilim ve Sanattır. Pazarlama sanatını geniş bir bakış açısı ile gördüğümüzde çok daha fazla faaliyete hitap ettiğini görmüş oluruz. Pazarlama sadece bir ürünün satılması için yapılan faaliyetler değildir. Pazarlama kullanıcıların tatmin olmamış isteklerini belirleyip o istekleri nasıl tatmin edebilirim sorusunun yanıtını arar. Kullanıcının isteklerine göre ürün veya hizmetin tasarımı, sunumu ve bir çok özelliğini şekillendirir. 

• Pazarlama, insanların gereksinimlerinin ve isteklerinin doyurulmasına yöneliktir.
• Pazarlama, değişimi kolaylaştırır ve gerçekleştirir.
• Pazarlama çeşitli eylemlerden oluşur.
• Pazarlama eylemleri insanlar ve örgütler tarafından yapılır.
• Pazarlamaya ürünler, hizmetler ve düşünceler konu olurlar.
• Pazarlama eylemleri planlanmalı ve denetlenmelidir.

Pazarlamanın Tarihçesi

Pazarlamanın Tarihçesi

İnsanların kendi kendilerine yettikleri dönemlerde pazarlama diye herhangi bir şey
bulunmamaktadır. Toplumun kendi kendine yeten yapıdan sosyo-ekonomik bir düzene
dönüşmesi sürecinde pazarlama olgusu doğmuş ve gelişmiştir. İş bölümün gelişmesi,
sanayileşme akımı ve nüfusun kentleşmesi pazarlamanın gelişme sürecindeki yapı taşlarıdır.
Bu nedenledir ki pazarlama konusu üzerine çalışmaları olan bir kişi olarak Cemalcılar,
pazarlamanın bir devrim olmaktan çok, bir evrim sonucu ortaya çıktığına değinmektedir.
XVIII. yüzyılın ilk yıllarında başlayan sanayi devrimi ve sonrasında gelen kitle üretimi
pazarlamayı oldukça etkilemiştir.

1940’ların ikinci yarısı ile 1960’ların ilk yarısı arasında pek çok yazar pazarlamanın
bir bilim olup olmadığı konusunu tartışmışlardır (Bartels, 1951; Baumol, 1957; Buzzell, 1963;
Converse, 1945 Hutchinson, 1952; Taylor, 1965). İzleyen yıllarda bu tartışmalar yerini
pazarlamanın konusu ve kapsamının belirlenmesi çalışmalarına bırakmıştır. 1950’lerin
başında General Electric ve diğer Amerikan şirketleri tarafından benimsenen pazarlama
yönetimi kavramı, işletme felsefesinin önemli unsurlarından birisi haline gelmiştir. Bu
ortamda tüketici tüm işletme faaliyetlerinin merkez noktası olarak benimsenmekte, müşteri
gereksinim ve isteklerine ilişkin elde edilen bilgi tüm önemli işletme kararları için başlangıç
noktası olarak düşünülmektedir.

Pazarlamanın 4P'si Nedir?

Pazarlamanın Karması Nedir?

Pazarlama karmasının kısaltması 4P’dir. Dünyada pazarlaması “4P” adını Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion) basamaklarından oluşmaktadır. Pazarlama Nedir yanıtını arıyorsanız Pazarlama Karması size yol gösterecektir.

Fiyat (Price); Sunacağınız ürün veya hizmetin mutlaka bir maliyeti olacak ve sonunda satışa sunduğunuzda bir değeri olacaktır. Hedef kitlenizin ve sizlerin sunmuş olduğu bu ürünü veya hizmeti alabilecek olan kişilerin kısaca müşterilerin bu var olan ürün veya hizmete ne kadar para ödemeye hazır olduğunu gösteren değerdir. 

Sunmuş olduğunuz ürün veya hizmetin hitap ettiği kitleyi iyice analiz etmeli ve bu ürün veya hizmet için ne kadar maddiyat ödeyeceklerini anlamanız gerekiyor. Pazar araştırması ve müşteri araştırmalarını kullanarak ürün veya hizmetinizin fiyatının ne olması gerektiğini araştırabilirsiniz. 

Ürün (Product); Ürün ilk söylenişte fiziki olarak akla geliyor olabilir fakat burada kullanımı ürün veya hizmetlerdir. Hammadde veya fikirlerin çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanıcıya değer katacak bir olguya dönüştürülmesi sonucunda oluşan değerli olgulara ürün veya hizmet denir. 

Kullanıcı ihtiyaçlarını düşünerek yola çıkarsanız mutlaka katma değeri yüksek ürün veya hizmetler yaratabilirsiniz.

Dağıtım (Place); Bugün Türkiye’den örnek verecek olursak dağıtım kanalına sahip olan firmalar bir ürünün pazarlamasını çok iyi yapabiliyorlar çünkü sahaya hakimler ve kullanıcılarının neye ihtiyaç duyduklarını biliyorlar. 

Dağıtım kanalınız güçlü ise var olan ürün veya hizmetlerinizi çeşitlendirebilirsiniz ve daha fazla satış  yapabilirsiniz. 

Örneğin; Ülker dağıtım kanalları konusunda Türkiye’de çok güçlü bir marka ve ürünlerini ulaştıramadığı bölge neredeyse bulunmamakta.

Markasının bugün sahip olduğu Markalara bakalım. 

 • 8kek
 • Albeni
 • Alpella
 • Taç Kraker
 • Altınbaşak
 • Beylerbeyi
 • Biskrem
 • Bizim Bereket
 • Bizim Yağ
 • Bonbon
 • Cafe Crown
 • Canpare
 • Caramio
 • Coco Star
 • Çizi
 • Çokokrem
 • Çubuk Kraker
 • Dankek
 • Hanımeller

Daha bir çok markaya sahip çünkü Ülker kurulduğu günden bugüne dağıtım kanallarına yatırım yapıyor ve Türkiye’nin her bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Var olan birinci hedef tamamlandıktan sonra o bölgelere sürekli dağıtım yapmaya devam ediyor. 

Yeni bir ürün veya marka çıkardığında ise dağıtım yaptığı yerlere bu ürünü götürüyor ve kullanıcılar ile buluşturuyor. Arka planda hem Ülker Markasının Prestijini kullanıyor ve extra olarak ulaşabilirlik konusunda ön plana çıkıyor.

Tutundurma (Promation); Fark yaratmak için farkındalık yaratmamız gerekir. Ses getirici işler ürün veya hizmetimizin tanınmasını ve kullanıcıların fark etmesini sağlayacaktır. Var olan ürün veya hizmetimizin akılda kalması için yaptığımız çalışmalar tutundurma çalışmasıdır. 

Pazarlama Türleri

Pazarlama Türleri

Pazarlama türlerine başlamadan önce Veri ve Teknolojinin pazarlamada çok büyük önemi bulunmaktadır. Markalar artık ölçümlemeye önem veriyor ve hedef kitleleri ile doğrudan iletişime geçerek pazarlama faaliyetlerini planlıyor. Bu yüzden veri ve ölçümlemenin ön planda yer aldığı pazarlama çalışmaları ve türleri günümüzün popüler pazarlama türlerindendir. Pazarlama Nedir konusu zamanla dahada şekillenecektir.

 • Account-based Marketing
 • Acquisition Marketing
 • Affiliate Marketing
 • Brand Marketing
 • Buzz Marketing
 • Campus Marketing
 • Cause Marketing
 • Content Marketing
 • Contextual Marketing
 • Conversational Marketing
 • Controversial Marketing
 • Customer Marketing
 • Digital Marketing
 • Email Marketing
 • Event Marketing
 • Experiential Marketing
 • Experiential Marketing
 • Global Marketing
 • Guerrilla Marketing
 • Inbound Marketing
 • Influencer Marketing
 • Informative Marketing
 • Interactive Marketing
 • Multicultural Marketing
 • Native Marketing
 • Neuromarketing
 • Outbound Marketing
 • Partner Marketing
 • Personalized Marketing
 • Persuasive Marketing
 • Product Marketing
 • Proximity Marketing
 • Relationship Marketing
 • Search Engine Marketing
 • Social Media Marketing
 • Stealth Marketing
 • User-Generated Marketing
 • Video Marketing
 • Voice Marketing
 • Word of Mouth Marketing

Dijital Pazarlama Danışmanlığı için benimle İletişim kurabilirsiniz.

Sonraki
Rakip Analizi Nedir? Nasıl Yapılır
Comments are closed.